بازدید شهردار منطقه سه از منطقه یک

بازدید شهردار منطقه سه از منطقه یک

مهندس احمد خواجه منصوری به اتفاق مسئولین واحدها و دوایر مختلف شهرداری منطقه 3 از مجموعه منطقه یک بازدید نمود.مهندس کشفی مدیر منطقه یک ضمن خیر مقدم به همکاران مجموعه پرتلاش منطقه سه،حضور ایشان را مایه دلگرمی و تعامل در مناطق سه گانه شهرداری دانست و اظهار داشت بیشترین تلاش مناطق جهت جذب درآمد و نیز نظارت بر ساخت و سازهای موجود میباشد.شایان ذکر است در هفته گذشته معاونین مناطق سه گانه شهرداری در سمت های جدید خود منصوب و مشغول به کار شدند.