بازديد شهردار يزد از منطقه يك

در راستاي حضور كاركنان شهرداري منطقه يك خارج از ساعت اداري

در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع در سال 92 و با عنايت به صورتجلسه اخير شوراي هماهنگي معاونين و مديران مناطق ، شهرداري منطقه يك روزهاي دوشنبه هر هفته از ساعت 15 الي 18 جوابگوي مراجعه كنندگان محترم خواهد بود . در اين بازديد سر زده مهندس عظيمي زاده شهردار يزد در جريان خدمت رساني مضاعف به مراجعه كنندگان شهرداري قرار گرفت. مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن خوش آمدگويي به شهردار يزد برآيند اين كار را حضور پرسنل جهت رسيدگي به پرونده هاي افرادي دانست كه مشكل حضور در ساعات اداري را دارند.وي خاطر نشان ساخت برنامه كشيك مسئولين منطقه يك نيز در حال آماده شدن است و طوري برنامه ريزي شده است كه هر روز پس از ساعت اداري يك نفر از معاونين در منطقه حضور داشته باشند.شايان ذكر است همكاران شهرداري در اين بازديد مسائل و مشكلات خود را با شهردار يزد در ميان گذاشتند و ايشان قول مساعد جهت تامين نيرو و جايگزيني افراد بازنشسته را دادند.