آمادگی شهرداری منطقه یک جهت آسفالت معابرو کوچه های زیرسازی شده


      به گفته مهندس کشفی شهردار منطقه یک با توجه به تلاش پرسنل واحدعمران منطقه در ماههای پایانی سال بیش از 35 هزارمترمربع از معابر و کوچه های سطح منطقه، زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت شده است.

      وی ضمن تشکر از حوزه معاونت عمرانی شهرداری در خصوص توجه به مسائل عمرانی منطقه یک ،خاطرنشان ساخت در سه ماه پایانی سال میزان 30هزار متر مربع کوچه های زیر سازی شده آسفالت گردیده است.