افطار همراه با كارگران خدمات شهري منطقه يك

افطار همراه با كارگران خدمات شهري منطقه يك

مدير منطقه يك شهرداري با حضور در مراسم افطاري كارگران خدمات شهري از زحمات آنان تقدير و تشكر نمود.

به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري مهندس كشفي به همراه تني چند از مسئولين منطقه با حضور در مراسم افطاري كه با همت مؤسسه نيكوكاري ريحانه الرسول اتحاديه زرگر برگزار شد شركت نمود.

گفتني است در اين مراسم يكي از كارشناسان اداره استاندارد درخصوص رعايت استاندارد توضيحاتي ارائه نمود.