اعلام رضايت اكثر مسافران نوروزي از عملكرد شهرداري يزد در ايام نوروز

اعلام رضايت اكثر مسافران نوروزي از عملكرد شهرداري يزد در ايام نوروز

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك اكثر مسافران نوروزي استقرار يافته در پاركهاي شهر يزد و مخصوصاً پارك غدير و اطهر منطقه يك از خدمات شهرداري يزد و سازمان هاي تابعه ابراز رضايت نمودند .

 به گفته حميد ميرقلي مسئول امور اداري و روابط عمومي منطقه يك كه بعنوان مسئول كشيك منطقه در ايام تعطيلات نوروزي حضور داشته است با توجه به مراجعه و استقرار مسافران نوروزي در پارك غدير و آمادگي كامل شهرداري در خدمات رساني به آنها رضايت اين هموطنان از فعاليتهاي فرهنگي ، ورزشي و خدمات رساني حاصل گرديده است .

وي خاطرنشان ساخت جمعيت مراجعه كننده به پارك نسبت به سال گذشته در طول ايام تعطيلات نوروزي افزايش چشمكيري داشته است .