اصلاح هندسی خیابان شیخ مفید

اصلاح هندسی خیابان شیخ مفید

به گزارش روابط عمومی  منطقه یک ،  اصلاح هندسی خیابان شیخ مفید واقع در امام شهر با همکاری مدیریت ترافیک شهرداری یزد اجرا گردید .

مدیر واحد عمران منطقه یک در این خصوص عنوان کرد با توجه به سابقه و آمار تصادفات و حوادث رانندگی پیش آمده دراین خیابان و لزوم باز نگری در طرح معبر ، اصلاح هندسی این خیابان شامل اجرای رفوژ میانی ، ایجاد میدانچه و احداث دور برگردان انجام شد .

کاظم علیخانی در ادامه افزود با شناسایی معابر حادثه خیز و پر خطر شهر و اجرای عملیات اصلاح هندسی می توان به صورت قابل ملاحظه ای شاهد بازگشایی گره های ترافیکی ، دسترسی بهتر و افزایش ایمنی عابران پیاده و راکبان وسائط نقلیه باشیم .

وی در ادامه افزود جهت تسریع روند اجرای این قبیل پروژه ها ضرورت دارد از قبل در خصوص تغییرات به شهروندان اطلاع رسانی صورت گیرد تا به سعه ی صدر خود ، مارا در ایفای وظائف تخصصی یاری بخشند .