اصلاح هندسي و ترافيكي معابر شهر در دستور كار شهرداري منطقه يك

اصلاح هندسي و ترافيكي معابر شهر در دستور كار شهرداري منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك در جلسه اي كه به همين منظور با حضور سرپرست حوزه معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهري ، رئيس پليس راهور شهرستان يزد و كارشناسان حوزه امور عمراني شهرداري منطقه يك دردفتر كار مدير منطقه برگزار گرديد ، چگونگي اصلاح مسيرهاي ترافيكي و هماهنگي بين بخشي در خصوص روان سازي ترافيكي معابر داخلي منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن خوش آمد گوئي و خير مقدم به حاضرين از جمله مهمترين فعاليتهاي شهرداري منطقه در سال جاري را ايجاد سرعت گيرهاي استاندارد در معابرخطر ساز طبق نقشه ارسالي از حوزه معاونت ترافيك ، ايجاد پاركينگ هاي خليجي بر معبر جهت تسهيل در امور ترافيكي بلوار جمهوري و بلوار 17 شهريور ، مسدود نمودن بريدگي هاي خطرناك در بلوار حضرت وليعصر و اصلاح ترافيكي بلوار آرمان اعلام نمود و خاطر نشان ساخت در صورت تحقق تخصيص اعتبار لازم ، تعدادي از اصلاحات هندسي تقاطعات تا پايان سال جاري انجام خواهد گرفت .

در ادامه جلسه هريك از حاضرين به بيان نظرات خود درخصوص بهبود وضعيت ترافيكي در نقاط حساس منطقه يك پرداختند و مقرر شد با هماهنگي لازم ، بازديد ميداني از محل هاي حادثه خيز بعمل آمده و تصميم گيري گردد .