آزادسازی و تخریب سه پلاک تملک شده در خیابان تبلیغات اسلامی

آزادسازی و تخریب سه پلاک تملک شده در خیابان تبلیغات اسلامی

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از حمید آدمی زاده مسئول املاک منطقه یک ، سه پلاک شامل دو مغازه تجاری و قسمتی از یک منزل مسکونی واقع در راستگرد خیابان تبلیغات اسلامی به رودخانه مرکزی شهر که تملک شده بود تخریب گردید .

مهندس محمد علی سلمانی مدیر منطقه یک ضمن بازدید از محل اظهار امیدواری نمود هفت پلاک باقیمانده  مسیر فوق به زودی از طریق مراجع قانونی تملک و آزادسازی گردد .