اجرای حکم قلع و قمع در منطقه یک

اجرای حکم قلع و قمع در منطقه یک

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه، یک فقره رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب طبقه دوم  با سقف شیروانی به مرحله اجرا درآمد .

مهندس سلمانی مدیر منطقه افزود شهرداری منطقه یک با هرگونه تخلف ساختمانی که خلاف ضوابط اصول شهرسازی باشد و حریم شهروندی را به مخاطره بیندازد برخورد جدی خواهد نمود .