اجرای حکم تخریب در بلوار جمهوری

اجرای حکم تخریب در بلوار جمهوری


اجرای حکم تخریب در بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مهدی بابایی  مسئول اجرای احکام و بر اساس برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه یا بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ،  حکم تخریب ساختمان تجاری واقع در بلوار جمهوری ، پس از قطعی شدن آراء کمیسیون های ماده صد و اخذ حکم از دادسرا و مراجع قضایی به مرحله اجرا درآمد .

     میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران واحد اجرائیات ، اجرای احکام ، حقوقی و عمران منطقه از شهروندان محترم خواست تا قبل از خرید زمین و یا ساخت و ساز حتما به شهرداریهای مناطق مراجعه و از چگونگی وضعیت کاربری و همچنین طرحهای اجرایی ، عرض گذر و... بر روی ملک خویش اطلاع پیدا کنند .