اجرای حکم تخریب در بلوار جمهوری

اجرای حکم تخریب در بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومی و به نقل از میثم ساکی مسئول اجرای احکام منطقه یک و بر اساس برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه یا بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ،  حکم قلع و قمع ساختمان واقعدر بلوار جمهوری ، کوچه شرق پس از قطعی شدن آراء کمیسیون های ماده صد و اخذ حکم از دادسرا و مراجع قضایی به مرحله اجرا درآمد .

میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران واحد اجرائیات ، اجرای احکام ، حقوقی و عمران منطقه از شهروندان محترم خواست تا قبل از خرید زمین و یا ساخت و ساز حتما به شهرداریهای مناطق مراجعه و از چگونگی وضعیت کاربری و همچنین طرحهای اجرایی و ... بر روی ملک خویش اطلاع پیدا کنند .