اجراي حكم پلمپ در منطقه يك واقعدر بلوار پاكنژاد وبلوار امام حسين

اجراي حكم پلمپ در منطقه يك واقعدر بلوار پاكنژاد وبلوار امام حسين

به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري و به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات منطقه در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني و ساخت و سازغير مجاز با اخذ حكم از مراجع قضايي و همكاري واحد اجراي احكام و نيروي انتظامي نسبت به پلمپ دو مورد ساختمان واقعدر بلوار پاكنژاد كوچه منصوري زاده و بلوار امام حسين روبروي خيابان سجاد اقدام گرديد .

وي خاطرنشان ساخت با رگونه ساخت و سازمغايربا ضوابط و مقررات شهرسازي بطور قاطع  برخورد و ضمن معرفي به مراجع ذيصلاح و با اخذ حكم قانوني نسبت به پلمپ واحدهاي غير مجاز اقدام لازم صورت خواهد گرفت .