اتمام فاز یک عملیات عمرانی پارک هبه ای محمودآباد

اتمام فاز یک عملیات عمرانی پارک هبه ای محمودآباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک با هزینه ای بالغ بر 1.000.000.000 ریال  عملیات عمرانی فاز یک مجموعه پارک هبه ای محمودآباد واقعدر تقاطع خیابانهای جدیدالاحداث بوستان و توران محمودآباد به اتمام رسید .

مهندس کشفی مدیر منطقه یک شهرداری یزد ضمن بازدیدی که از این پارک و آزادسازی های خیابان اطراف آن داشت اظهار نمود هدیه نمودن این زمین توسط مالک به شهرداری یزد در نوع خود به عنوان اولین پارک هبه ای منطقه یک بشمار میرود که شهرداری منطقه یک نیز با کد دار نمودن این پارک و پیش بینی بهره برداری کامل از آن در طی سه مرحله دیگر ، سرانه فضای سبز را در ناحیه محمودآباد افزایش خواهد داد.

شایان ذکر است در این بازدید که گروهی از ساکنان منطقه حضور داشتند بر اتمام عملیات آزادسازی خیابان بوستان و توران تأکید گردید.