اتمام عمليات بازپيرائي پارك ژاندارمري

اتمام عمليات بازپيرائي پارك ژاندارمري

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، بازپيرايي پارك شهداي ژاندارمري به اتمام رسيد .

مهندس عليخاني رئيس اداره عمران منطقه ضمن اعلام اين خبر افزود با عنايت به درخواستهاي اهالي و همسايگان مجاور پارك با هزينه اي بالغ بر دو ميليارد ريال عمليات بازپيرائي پارك شهداي ژاندارمري شامل  جدول گذاري و سنگ فرش جديد همراه با حصاركشي و جاده سلامت اجرا و مجموعه مذكور با مجزي شدن پارك از مجموعه مسكوني جهت استفاده همگان و در مهلت 4 ماهه توسط پيمانكار به پايان رسيد .

 وي خاطر نشان ساخت مكاتباتي در خصوص نصب وسايل بازي جديد و ايجاد سكوي استراحت و روشنايي با سازمان پاركها و فضاي سبز انجام گرديده و در حال پيگيري ميباشد.

 پارك شهداي ژاندارمري با مساحت تقريبي 1500 مترمربع در بلوار 17 شهريور ، كوچه مسجد الرسول واقع گرديده است .