: نصب سرويس بهداشتي در پايانه مسافربري دروازه قرآن يزد

: نصب سرويس بهداشتي در پايانه مسافربري دروازه قرآن يزد

با توجه به بازديد مشترك معاونت محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد و مديران عامل سازمان تاكسيراني، اتوبوسراني و پايانه مسافربري به همراه مدير منطقه از سطح منطقه يك و تأكيد ويژه مهندس شفيعي معاونت ترافيك شهرداري يزد درخصوص راه اندازي مجدد پايانه مسافربري دروازه قرآن و عمليات عمراني كه قبلاً انجام شده بود كار تملك زمين هاي اطراف اين پايانه و نيز نصب سرويس بهداشتي توسط منطقه يك در حال اجرا مي باشد.