: تقدیر مدیر کل میراث فرهنگی و دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر استان از شهرداری منطقه یک

: تقدیر مدیر کل میراث فرهنگی و دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر استان از شهرداری منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد از زحمات مدیر و پرسنل شهرداری منطقه یک توسط دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر استان یزد تقدیر بعمل آمد.مهندس شرافت مدیر کل میراث فرهنگی و امور گردشگری استان با ارسال لوح تقدیر از تلاشها و زحمات شبانه روزی مهندس کشفی مدیرمنطقه یک شهرداری و پرسنل خدوم آن منطقه در خصوص مدیریت خدمات شهری و حضور مضاعف در تعطیلات نورورزی قدردانی نمود.