گل کاری و چمن کاری پارک غدیر

گل کاری و چمن کاری پارک غدیر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با توجه به پیگیری های بعمل آمده عملیات گل کاری و چمن کاری مدخل ورودی پارک غدیر صورت پذیرفت. مهندس کاشفی نماینده سازمان پارکها و فضای سبز ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به پیگیریهای مدیرعامل سازمان و نیز مدیر منطقه یک مجوزهای لازم جهت انشعابات برق چهارراه 22 بهمن و نیز انشعاب آب پارک خیام واقعدر امامشهر تأمین اعتبار گردیده و در آینده بسیار نزدیک وصل خواهد شد.

شایان ذکر است در بازدیدی که به همین منظور توسط مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز و مدیر منطقه یک از پارکهای حاشیه ای بلوار جمهوری و خیابان مطهری انجام گردید از زحمات سازمان پارکها در منطقه یک قدردانی گردید.