گزارش تصویری آزادسازی قسمتی از خیابان بوستان محمودآباد و بلوار ولایت...