کارپردازی

کارپردازی

 

یارالله دهقان

مسئول کارپردازی

 

شرح وظایف

 

خرید و سفارش کالاها و اقلام درخواستی واحدها

هماهنگی با مسئول امور مالی جهت پرداخت هزینه های انجام شده

پیگیری جهت تعمیر قطعات و ماشین آلات منطقه

پیگیری جهت صدور قبض و حواله انبار

پیگیری نصب برچسب اموال جهت کالاهای خریداری شده

     -  انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مربوطه