چاپ مجدد بروشور راهنمای ارباب رجوع ...

مدیر روابط عمومی منطقه یک :

به گفته مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک در راستای تکریم ارباب رجوع و کمک به حل مشکلات آنها بروشور راهنمای ارباب رجوع که حاوی مطالبی ارزنده درخصوص چگونگی اخذ پروانه ساختمانی ، عدم خلافی ، پرداخت عوارضات و جرائم شهروندان می باشد ، مجدداً چاپ و در اختیار مراجعه کنندگان شهرداری قرار گرفت .

وی همچنین از نصب مجدد منشور اخلاقی شهرداری که در برگیرنده اهداف و خط مشی همکاران خدوم و زحمتکش شهرداری است خبرداد و ابراز امیدواری کرد تا همه همکاران با در نظر گرفتن این منشور ، خادمانی خوب جهت مراجعه کنندگان شهرداری باشند .

شایان ذکر است در سال جاری تعداد 500 جلد کتاب آیین اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی و کتاب فرمانده شهر ( براساس زندگی شهید محمد جهان آرا ) به مراجعه کنندگان شهرداری اهداء گردیده است .