پیاده رو سازی بلوار 17 شهریور

پیاده رو سازی بلوار 17 شهریور

به گزارش روابط عمومی منطقه یک ، عملیات پیاده رو سازی بلوار 17 شهریور ( باند شمالی ) آغاز  و در حال اجرا  می باشد . مدیر واحد عمران منطقه یک در این خصوص اظهار داشت این پروژه با اعتبار یک میلیارد و 670 میلیون ریال شامل خاکبرداری و تعویض سنگ جدول های فرسوده و نوسازی موزائیک های کف و مناسب سازی فضای باغچه های طول پیاده رو با مساحتی بالغ بر 4000 مترمربع پیش بینی شده است .

کاظم علیخانی در ادامه افزود از آنجائیکه پیاده روهای شهر می تواند نقش اساسی در ارتقاء سلامت و تسهیل عبور و مرور شهروندان ایفا نماید شهرداری منطقه یک تاکید فراوانی بر افزایش سطح کیفیت نوسازی معابر عمومی شهر دارد .