پیاده رو سازی بلوار سید کاظم یزدی

پیاده رو سازی بلوار سید کاظم یزدی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات پیاده رو سازی بلوار سید کاظم یزدی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون  ریال آغاز و در حال اجرا می باشد .

کاظم علیخانی مدیرواحد عمران منطقه در این خصوص عنوان کرد این عملیات درراستای ایجاد فضای مناسب حرکت پیاده در بلوار سید کاظم یزدی حد فاصل بلوار 17 شهریور تا تقاطع کارگر آغاز شده  است که شامل خاکبرداری ،  خاکریزی  ، کفسازی با موزائیک ، برچیدن سنگ جدول های فرسوده و جدولگذاری و بازسازی باغچه ها  می باشد .

وی در ادامه افزود  تداوم عملیات پیاده روسازی از  اهداف منطقه یک در سال 1397 می باشد و در همین راستا تاکنون اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است .