پیاده روسازی بلوار شهید پاکنژاد

پیاده روسازی بلوار شهید پاکنژاد

 

به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات پیاده رو سازی بلوار شهید پاکنژاد، حد فاصل میدان معلم تا سه راه شهید حکیمیان آغاز گردید.

مهندس علیخانی مدیر امور عمرانی منطقه یک با اشاره به موضوع شهر سالم و پویا اعلام نمود با برنامه ریزی صورت گرفته در سال 97 سعی شده است تا چرخه پیاده روسازی با تکمیل پازل های باقیمانده صورت پذیرد. بدین منظور تکمیل پیاده روسازی بلوار شهید پاکنژاد، بلوار 22 بهمن و خیابان شهید مطهری با مساحت 7000 متر مربع و اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در حال اجراست که تا پایان مردادماه سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.