پیاده روسازی با آسفالت بازیافتی در سطح منطقه یک

پیاده روسازی با آسفالت بازیافتی در سطح منطقه یک


پیاده روسازی با آسفالت بازیافتی در سطح منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد: به نقل از مسئول عمران منطقه عملیات ساماندهی و پیاده روسازی بلوار استقلال در فاز اول با مساحتی بالغ بر 12000متر مربع و هزینه 3 میلیاردریال در حال اجرا می باشد با توجه به اینکه بلوار استقلال یکی از بلوار پر تردد می باشد عملیات جمع آوری نخاله های موجود در پیاده رو ،بازسازی باغچه ها ،اصلاح و بازسازی سنگ جدول و اصلاح شیب بندی کف و رفع موانع در حال اجراء می باشد.

دکتر دهقان مدیر منطقه افزود .باتوجه به اینکه پیاده رو های  شهری به عنوان بخشی از زیرساخت‌های  پایه ایی شهر ،نقش حائز اهمیتی در ارائه خدمات به شهروندان با تسهیل و تسریع درتردد، کاهش بار ترافیکی ایفا میکنند؛ از این رو یکی از اقدامات و وظایف عمرانی مهمی بر عهده شهرداری ها گذاشته شده است.اجرای این طرح می تواند بخش زیادی از این اهداف را فراهم آورد.

وی خاطر نشان ساخت .برای اولین بار در سطح منطقه از آسفالت بازیافتی برای پیاده رو سازی استفاده شد.که علاوه بر کاهش قابل ملاحظه هزینه ها .کیفیت مطلوبی را در برداشته است.