پيگيري رفع تصرف زمين های مازاد بر مسير املاك شهرداري

پيگيري رفع تصرف زمين های مازاد بر مسير املاك شهرداري

به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري همزمان با ميلاد سيد الساجدين دومين جلسه پيگيري رفع تصرف زمين هاي مازاد بر مسير و املاك شهرداري با حضور تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر در سالن جلسات منطقه يك برگزار شد.

مهندس كشفي مدير منطقه ضمن خير مقدم به مدعوين و تبريك اعياد شعبانيه گزارشي از اقدامات انجام شده و روند اجراي پروژه مذكور را اعلام نمود.

 فقيه خراساني عضو شوراي اسلامي شهر اظهار داشت با توجه به اينكه بعضي از اراضي شهرداري در تصرف شهروندان ميباشد و تاكنون در ليست املاك قرار نگرفته، بايد هر چه سريعتر نسبت به شناسائي موارد اقدام تا حقوق شهرداري تضييع نگردد.

 وزيري ديگر عضو شوراي اسلامي شهردرخصوص روند شناسايي زمين هاي مازاد و سنددار شدن املاك شهرداري مطالبي ارائه نمود.

شايان ذكر است اين جلسه با توضيحات دكتر كاشفي زاده و حجت الاسلام مطهريان نمايندگان شوراي اسلامي شهر در منطقه يك به جمع بندي رسيد.