پيام شركت در انتخابات

پيام شركت در انتخابات
با توجه به اهداف ،داشته ها ،خواسته ها، محدوديت ها وشرايط مرتبط با پروژه و به منظور كاهش مخاطرات پروژه، شناخت واقعي نيازهاي پروژه ، كاهش شكايات احتمالي آتي پروژه، تخمين درست هزينه و زمان پروژه ،كمك به تنظيم پيمان نامه منطبق با نيازهاي اعلام شده و ارائه اطلاعات و شرايط مورد نياز درارتباط با انجام پروژه « احداث پل‌هاي هوايي عابر پياده مكانيزه در شهر یزد » ، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري يزد اقدام به تهيه اين RFP در رابطه با اين پروژه نموده است.
مناقصه 1