پلمپ 4 واحد تجاری درمنطقه یک

پلمپ 4 واحد تجاری درمنطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک  و به نقل از میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه در راستای برخورد با تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیر مجاز با اخذ حکم از مراجع قضایی و همکاری واحد اجرای احکام و یگان اجرائیات نسبت به پلمپ 4 واحد تجاری در منطقه یک اقدام گردید .

وی خاطر نشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغایر با ضوابط و مقرارت شهرسازی بطور قاطع برخورد و ضمن معرفی به مراجع ذیصلاح و با اخذ حکم قانونی نسبت به پلمپ واحدهای غیر مجاز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت .