پلمپ 3واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی درسطح منطقه

پلمپ 3واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی درسطح منطقه


پلمپ 3واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی درسطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد: به نقل ازمعاون خدمات شهری منطقه پلمپ 3 واحد مسکونی واقع دربلوار جمهوری اسلامی انتهای کوچه مهنور ، خیابان انقلاب اسلامی قبل از کوچه 88 و بلوار فقیه خراسانی انجام شد.