پلمپ 3واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی درسطح منطقه

پلمپ 3واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی درسطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد: به نقل ازمعاون خدمات شهری منطقه پلمپ 3 واحد مسکونی واقع دربلوار جمهوری اسلامی انتهای کوچه مهنور ، خیابان انقلاب اسلامی قبل از کوچه 88 و بلوار فقیه خراسانی انجام شد.