پلمپ 2واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی درسطح منطقه

پلمپ 2واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی درسطح منطقه


پلمپ 2واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی درسطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد: به نقل ازمعاون خدمات شهری منطقه پلمپ 2 واحد مسکونی واقع بلوار شهید نواب صفوی شمالی وبلوار شیخ صدوق انجام شد.

میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری :پس از بررسی و گزارشات رسیده از شهروندان وگشت ساختمان  واحدهای مسکونی درسطح منطقه که خارج از ضوابط ومقررات شهرسازی اقدام به ساخت وساز کرده بودند طی مراحل قانونی باحکم مراجع قضایی وباحضور نیروی انتظامی پلمپ گردیدند.

حمید دهقان بنادکی مدیر منطقه : ضمن تقدیروتشکر افزودند: اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت برساخت وسازهای شهری در محدوده منطقه یک شهرداری یزد ادامه و با واحدهای متخلف که مبادرت به ساخت وساز خارج از ضوابط می کنند برخوردقانونی وطبق ضوابط وقوانین پلمپ خواهندشد.