پلمپ یک واحد ساختمان کارگاهی واقع در بلوار جمهوری

پلمپ یک واحد ساختمان کارگاهی واقع در بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه یک به نقل از مهدی بابائی مسئول اجرای احکام منطقه ، پلمپ یک واحد ساختمان کارگاهی بدون مجوز با اخذ حکم از مراجع قضایی با هماهنگی یگان انتظامی اجرائیات صورت گرفت .

وی خاطر نشان ساخت شهرداری با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز علی الخصوص ساخت و ساز در حریم شهر با جدیت برخورد قانونی خواهد نمود .