پلمپ يك پاساژ تجاري به علت تخلفات ساختماني

پلمپ يك پاساژ تجاري به علت تخلفات ساختماني

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك، يك واحد پاساژ تجاري به علت عدم رعايت ضوابط فني وشهرسازي توسط واحد اجرائيات منطقه تعطيل و پلمپ گرديد . ميثم طالبي مسئول واحد اجرائيات منطقه ضمن اعلام اين خبر افزود در سال جاري بالغ بر 67 فقره  پرونده تخلفات ساختماني به جهت عدم رعايت اصول فني و شهرسازي تعطيل و پرونده مالكين به مراجع قضايي ارسال گرديده كه بعضاً به جهت حساسيت موضوع پلمپ گرديده است .

      وي خاطر نشان ساخت رعايت حقوق شهروندي و بهداشت محيط و نيز جمع آوري نخاله هاي ساختماني در معابر اصلي از ضروريات هرگونه تعميرات ساختماني ميباشد كه مالكين براساس قوانين شهرداري ملزم به رعايت آن هستند .