پلمپ يك واحد باشگاه ورزشي غيرمجاز

پلمپ يك واحد باشگاه ورزشي غيرمجاز

 به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات منطقه و به استناد تبصره يك ماده صد قانون شهرداريها و در راستاي برخورد با ساخت و سازهاي بدون پروانه و عدم رعايت ضوابط فني وشهرسازي و كاربري مجاز و با عنايت به شكايات متعدد مردمي ، يك واحد باشگاه ورزشي غيرمجاز ، پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح پلمپ گرديد .