پلمپ سه واحد ساختمان تجاری واقع در بلوار جمهوری

پلمپ سه واحد ساختمان تجاری واقع در بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه یک به نقل از مهدی بابائی (اجرای احکام منطقه ) ، پلمپ سه واحد ساختمان تجاری بدون مجوز با اخذ حکم از مراجع قضایی با هماهنگی یگان انتظامی اجرائیات صورت گرفت .

وی خاطر نشان ساخت شهرداری با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهر با جدیت برخورد قانونی خواهد نمود .