پلمپ سه واحد ساختمان تجاری در منطقه

پلمپ سه واحد ساختمان تجاری در منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه یک  و به نقل از مهدی بابائی ، مسئول اجرای احکام منطقه ، سه واحد تجاری در منطقه یک با اخذ حکم از مراجع قانونی  پلمپ گردید .  

میثم طالبی معاون خدمات شهری ضمن تشکر از همکاران واحد اجرائیات و اجرای احکام افزود این منطقه  از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز نسبت به پلمپ 30 واحد تجاری  و مسکونی اقدام نموده است .