پلمپ دو واحد تجاری و مسکونی

پلمپ دو واحد تجاری و مسکونی

به گزارش روابط عمومی  شهرداری: به نقل ازمسئول اجرای احکام منطقه  ،پلمپ دو واحد ساختمان تجاری  ومسکونی واقع در بلوار استقلال  کوچه پاینده وبلوار شهید مطهری کوچه شصت ویکم بدون رعایت اصول فنی وشهرسازی و ساخت غیر مجاز بدون پروانه ،با اخذ حکم از مراجع قضایی با هماهنگی یگان انتظامی اجرائیات صورت گرفت .

دکتر دهقان مدیر منطقه یک شهرداری یزد:ضمن تقدیر وتشکر از یگان انتظامی اجرائیات خاطر نشان ساخت شهرداری با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز علی الخصوص ساخت و ساز در حریم شهر با جدیت برخورد قانونی خواهد نمود.