پلمپ دو واحد تجاري در سطح منطقه يك

پلمپ دو واحد تجاري در سطح منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات منطقه ، دو واحد تجاري واقعدر خيابان شهيد مطهري و بلوارحضرت وليعصر با توجه به عدم اخذ مجوزهاي لازم و عدم رعايت اصول فني و شهرسازي با نيابت قضايي پلمپ گرديد . لازم به ذكر است شهرداري با موارد اين چنين كه سبب تضييع حقوق شهروندي مي گردد برخورد قانوني و قاطع خواهد نمود و شهروندان محترم لازم است قبل از هرگونه عمليات ساختماني جهت اخذ هرگونه مجوزهاي لازم به شهرداري مناطق مراجعه نمايند .