پخش آسفالت در میدان کشاورز

در آخرین روز سال 91

 

به نقل از روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد روکش آسفالت میدان کشاورز در ساعات پایانی سال 91 به اتمام رسید.این چهار راه که بر اساس نقشه های اصلاحی به میدان تغییر شکل یافته بود ، با پیگیری منطقه یک و با اعتبار لازم در خصوص فعالیتهای عمرانی آن و پس از  سالها انتظار اهالی ساکن در محدوده بلوار نواب صفوی و صابر یزدی از بهمن ماه سال جاری شروع و با آسفالت میدان بیش از 90% از فعالیتهای عمرانی آن پایان پذیرفت.

شایان ذکر است مساحت محدوده عملیات عمرانی بالغ بر13000 متر مربع که شامل اجرای راستگردهای میدان،میدان اصلی و مسیر تردد وسائل نقلیه می باشد و بالغ بر يك ميليارد ریال تاکنون هزینه در برداشته است.