پاکسازی و شستشوی معابر منتهی به مدارس در دستور کار منطقه قرار گرفت

پاکسازی و شستشوی معابر منتهی به مدارس در دستور کار منطقه قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی منطقه با توجه به نزدیک شدن به ماه مهر و بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید ، واحد خدمات شهری منطقه نسبت به رفت و روب ، جمع آوری سرشاخه و خاک و نخاله و شستشوی معابر منتهی به مدارس سطح منطقه اقدام نموده است .

میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران در حوزه خدمات منطقه خاطر نشان ساخت اقدامات موثر و مفیدی در رابطه با همکاری با آموزش و پرورش ومدارس انجام شده و این امر تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت که انشاء ا... فضای مناسب و پر نشاطی برای حضور دانش آموزان در ابتدای مهرماه فراهم سازیم .