پايگاه هاي مقاومت بسيج نقطه عطف امنيت اجتماعي در محلات شهري هستند

پايگاه هاي مقاومت بسيج نقطه عطف امنيت اجتماعي در محلات شهري هستند

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن حضور در جشن ميلاد حضرت امام رضا (ع) كه به همت پايگاه مقاومت بسيج امام رضا (ع) در پارك نرگس امام شهر برگزار گرديد وجود پايگاههاي مقاومت بسيج در سطح محلات شهري را نقطه عطف امنيت اجتماعي و فرهنگي دانست و فعاليت اين پايگاهها را با حضور جوانان پرشور و انقلابي ادامه راه حضرت امام (ره ) و شهداي گرانقدر قلمداد نمود .

در اين مراسم كه جمعيت كثيري حضور داشتند توسط فرمانده پايگاه با اهداء لوح تقدير از فعاليتهاي مدير منطقه يك و همكاران ايشان در باز پيرائي پارك نرگس و خدمات عمراني در سطح ناحيه امام شهر تقدير بعمل آورد .