پاك سازي 3 نقطه از معابر اصلي سطح منطقه و نصب تابلو

پاك سازي 3 نقطه از معابر اصلي سطح منطقه و نصب تابلو

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، 3 نقطه از معابر اصلي سطح منطقه از وجود زباله ها و نخاله هاي ساختماني پاك سازي و 3 تابلو جهت اطلاع رساني حقوق شهروندي به شهروندان توسط واحد خدمات شهري منطقه و با همكاري شركت خدمات شهري دهكده سبزپوش نصب گرديد.

مهندس سعيد پاك سرشت مسئول خدمات شهري منطقه يك ضمن بيان اين موضوع افزود در صورتي كه شهروندان عزيز ، زباله هاي خود را طبق برنامه خدمات شهري(روزهاي زوج يا فرد) در هر ناحيه، در كيسه مخصوص، درب منازل خود قرار دهند جمع آوري و پاك سازي محلات توسط مامورين شهرداري به نحو مناسب انجام خواهد پذيرفت و نياز به انتقال زباله ها در معابر اصلي سطح منطقه نمي باشد و در اين صورت ، شهري زيبا و خوب خواهيم داشت.