پاكسازي تعدادي از زمين هاي مجهول الهویه موجود در منطقه

پاكسازي تعدادي از زمين هاي مجهول الهویه موجود در منطقه

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك،پيرو درخواست تعدادي از شهروندان مبني بر پاكسازي تعدادي از زمين هاي مجهول الهویه موجود در منطقه از وجود زباله،خاك و نخاله ساختماني توسط واحد خدمات شهري منطقه جمع آوري و پاكسازي گرديد.

مهندس سعيد پاك سرشت مسئول خدمات شهري منطقه يك ضمن بيان اين موضوع از شهروندان درخواست نمود جهت محافظت و جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيستي از تخليه هرگونه پسماند خانگي و خاك و نخاله هاي ساختماني در زمين هاي مجهول الهویه خودداري نمايند و پسماندهاي خانگي خود را طبق برنامه خدمات شهري (روزهاي زوج يا فرد) از ساعت 9 شب در كيسه درب منازل خود قرار دهند تا جمع آوري و پاكسازي محلات توسط مأمورين شهرداري به نحو مناسب انجام پذيرد و همچنين از قراردادن پسماندهاي خود در خارج از زمان هاي تعيين شده جداً بپرهيزند.