پارك غدير ميزبان فرماندار يزد و هيئت همراه در ورزش صبحگاهي بود...

پيرو حضور فرماندار در ورزش صبحگاهي پارك ها:

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك همزمان با سال روز مبعث پيامبر اكرم، فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان يزد در مراسم ورزش صبحگاهي پارك غدير حضور يافتند. در اين مراسم كه با حضور مربيان ورزش صبحگاهي پارك هاي مطرح يزد برگزار گرديد مهندس شاكري فرماندار يزد ضمن تشكر از فعاليت هاي شهرداري يزد در خصوص بازپيرايي پارك هاي بزرگ و درون محله اي از اقدامات شهردار منطقه يك در خصوص بازپيرايي و ايجاد فضاي مناسب جهت ورزش هاي همگامي تشكر نمود. شايان ذكر است شهرداري منطقه يك بعنوان پايلوت شهرداريهاي مناطق سه گانه يزد در خصوص بازپيرايي پارك هاي درون محله اي و تكميل و بهسازي پارك غدير در سال گذشته مبلغي در حدود 4،000،000،000 ريال هزينه عمراني نموده است. همكاري سازمان پارك ها و فضاي سبز در تكميل پروژه هاي فوق نقشي مؤثر داشته است.