پارك شهيد حائري زاده به بهره برداري رسيد

پارك شهيد حائري زاده به بهره برداري رسيد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، به نقل از مهندس حاجي رضائي رئيس واحد عمران شهرداري منطقه يك ، پارك قديمي حائري زاده واقعدر امام شهر ، خيابان شهيد حائري زاده به مساحت حدود 2000 مترمربع با هزينه اي بالغ بر1.200.000.000 ريال بازپيرايي و آماده بهره برداري قرار گرفت .

مهندس كشفي در بازديدي كه به اتفاق مسئول واحد عمران منطقه يك و پيمانكار مربوطه از محل پروژه داشت اعلام نمود كه پارك مذكور داراي محل پياده روي مناسب و محل وسايل بازي كودكان ميباشد كه ايشان از همكاري مديرعامل محترم سازمان پاركها و نماينده سازمان پاركها در منطقه يك نيز تشكر نمودند .