هيچ تماس تلفني با شهرداري منطقه يك بي جواب نخواهد ماند...

در راستاي تكريم ارباب رجوع و تحقق منشور اخلاقي شهرداري:

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به جلسه اي كه در خصوص تحقق منشور اخلاقي شهرداري و رعايت حداكثري تكريم ارباب رجوع در سال جاري تشكيل گرديد. مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن بر شمردن تعدادي از احاديث ائمه اطهار به حديث معروف نبوي كه فرموده اند:( اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق) برخورد با اخلاق كريمه اسلامي با مراجعه كنندگان به شهرداري را خواستار شد. در اين جلسه كه با حضور رئيس روابط عمومي و رئيس دفتر شهردار منطقه همراه بود، ميثم طالبي گزارشي از عملكرد حضور 6 ماهه خود ارائه و خاطر نشان ساخت هيچ تماس تلفني به اين حوزه نبوده است كه بي جواب بماند. حميد ميرقلي مدير روابط عمومي و رئيس امور اداري منطقه نيز از ابراز رضايت مراجعه كنندگان به شهرداري نيز خبر داد و اظهار نمود سعي بر آن شده است كه در سال جاري كمترين مشكل اداري را در سطح منطقه داشته باشيم.