هم اندیشی شهرداری منطقه یک و سازمان آتش نشانی یزد در خصوص ارائه خدمات بهتر به شهروندان...


با توجه به گسترش روز افزون شهر نشینی و افزایش فعالیتهای شهری و احتمال بروز حوادث ناگوار و سوانح غیرقابل پیش بینی جلسه ای با حضور مدیرعامل و کارشناسان سازمان آتش نشانی شهرداری یزد و نیز همکاران فنی و عمرانی منطقه یک در دفتر کار مدیر منطقه تشکیل گردید.در این جلسه مهندس میرجلیلی مدیرعامل سازمان آتش نشانی ضمن تشکر از اقدام مناسب مدیر منطقه یک در برگزاری جلسه ی هماهنگی خاطر نشان ساخت توجه ویژه به مباحث ایمنی در ساخت و سازهای جدید مخصوصاً آپارتمانها از اهمیت بالائی برخوردار بوده و می طلبد قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمان مسائل ایمنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.در ادامه مسئولین دوایر شهرداری منطقه آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری اعلام داشته و مقرر شد ساختمانهای تک واحدی نیز در خصوص چگونگی رعایت مسائل ایمنی و آتش نشانی مورد توجه قرار گیرد.