هم انديشي مسئولين و كارشناسان انجمن خانه عمران و معماري استان يزد با مدير منطقه يك

هم انديشي مسئولين و كارشناسان انجمن خانه عمران و معماري استان يزد با مدير منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با هماهنگي قبلي ، گروهي از مسئولين و كارشناسان تشكل صنفي انجمن خانه عمران و معماري يزد با مدير منطقه يك ديدار و گفتگو كردند . حميد ميرقلي مسئول امور اداري و مدير روابط عمومي ضمن اعلام اين خبر افزود: در اين جلسه كه مهندس بايسته مدير بخش اداري ، مهندس طالبي كارشناس عمران و آقايان احمدي و دهقاني زاده از واحد روابط عمومي و امور اجتماعي و شهرسازي خانه عمران و معماري حضور داشتند در ارتباط با امور اجتماعي و عمراني شهر و معضلات محلات قديم و زمينهاي بدون حصار حاشيه معابر اصلي شهر بحث و گفتگو گرديد . مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن تشكر از فعاليت اين انجمن كه متشكل از افراد تحصيلكرده و با تجربه است فرآيندهاي برنامه ريزي شده در جهت كاهش تصدي گري در امور خدمات رساني به شهروندان و افزايش سياست گذاري بخش هاي مختلف شهرداري و نظارت مستمر در اين امور را يكي از اهداف مهم شهرداري برشمرد و از جمله فعاليتهاي اين انجمنها را ايجاد ارتباط بين شهرداري و مردم هر ناحيه و محله دانست . وي ضمن استقبال از ايده هاي مطرح شده توسط كارشناسان فني خانه عمران و شهرسازي پيشنهاد نمود، در زمينه تسريع در امر خدمات رساني و تعيين تكليف پرونده هاي تخلفي كميسيون ماده صد طرحي جهت مستند سازي تصوير اين پرونده ها به همراه آراي همجوار تهيه تا پس ار رفع اشكالات احتمالي به مرحله اجرا درآيد .

شايان ذكر است اجراي عمليات شناسائي زمينهاي افتاده و بدون حصار در سطح شهر يزد به اين مجموعه سپرده شده است .