همزمان با شروع فصل جدید کار و تلاش نخستین جلسه شورای اداری منطقه یک تشکیل شد...

همزمان با شروع فصل جدید کار

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و در نخستین روزهای فروردین93 جلسه شورای اداری منطقه یک به ریاست مهندس کشفی مدیر منطقه و اکثریت اعضای جلسه و رؤسای دوایر مختلف شهرداری منطقه در سالن جلسات منطقه تشکیل گردید.حمید میرقلی مسئول روابط عمومی و امور اداری منطقه یک ضمن ارائه گزارش کاملی از فعالیتهای واحدهای مختلف شهرداری در ماههای پایانی سال و گزارش خدمات نوروزی منطقه به مسافران و میهمانان نوروزی از حضور مدیر منطقه و پرسنل کشیک نوروزی تشکر و قدردانی نمود.در ادامه جلسه مهندس کشفی با تأکید بر تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین گردیده،خواستار تلاش جدی و همکاری مسئولین دوایر مختلف شهرداری منطقه در جهت خدمت حداکثری و توجه به رعایت اخلاق و رفتار اسلامی گردید.شایان ذکر است در ادامه جلسه هر یک از شرکت کنندگان از برنامه های سال 93 خود توضیحات مختصری را بیان نمودند.