همزمان با آغاز تحصيلي از اولياء سوادآموخته شده منطقه يك تجليل بعمل آمد

همزمان با آغاز تحصيلي از اولياء سوادآموخته شده منطقه يك تجليل بعمل آمد

به نقل از حميد ميرقلي مسئول امور اداري و روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، از تني چند از اولياء سوادآموخته منطقه يك شهرداري يزد بعنوان نماينده دانش آموختگان نهضت سوادآموزي كه از طرف معاونت سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش يزد معرفي گرديده بودند تقدير و تشكر بعمل آمد .

    در اين جلسه كه با حضور دكتر كاشفي زاده عضو شوراي اسلامي شهر و نماينده شوراي اسلامي در منطقه يك برگزار گرديد ، مهندس كشفي مدير منطقه با ارائه گزارش كاملي از برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت همكاران بيسواد و كم سواد در واحدهاي اماني وعمراني و خدمات شهري در سال 93 و برگزاري همايشي تحت عنوان " احقاق حقوق شهروندي براي اولياي بي سواد ناحيه يك" كه با همكاري معاونت سواد آموزي اداره كل آموزش و پروش استان و نيز تلاش هاي موثر مدير و كارشناسان آموزش و پروش ناحيه يك در خرداد ماه سال جاري برگزار شد ، پيشنهاد پايلوت شدن منطقه يك بعنوان مركز سواد آموزي شهرداريهاي مناطق سه گانه يزد و ناحيه تاريخي و نيز شهر شاهديه و حميديا عنوان نمود كه مقرر شد پيگيري لازم توسط اداره آموزش و پرورش استان بعمل آيد .