نظافت آب انبار جنت آباد توسط شهرداری منطقه یک انجام شد...

با توجه به درخواست های مکرر اهالی جنت آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با توجه به مراجعه نمایندگان محله جنت آباد واقع در بلوار نواب صفوی درخصوص نظافت و پاکسازی زمین های افتاده کنار حسینیه محل و نیز وضعیت نامناسب آب انبار قدیمی و تاریخی جنت آباد، نظافت و پاکسازی محل در دستور کار قرار گرفت.جعفر رضانژاد مسئول واحد خدمات شهری منطقه یک ضمن اعلام این خبر از بسیج کلیه امکانات جهت پاکسازی محل خبر داد و خاطر نشان ساخت تا 24 ساعت آینده کلیه موارد ذکر شده پاکسازی خواهد شد.