نصب المانهاي چوبي در پارك غدير با نگاه "آشتي با طبيعت "

نصب المانهاي چوبي در پارك غدير با نگاه "آشتي با طبيعت "

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، دو المان چوبي تراشيده شده از درختان خشك پارك غدير همزمان با ايام نوروز نصب و بهره برداري گرديد .

      اين مطلب را مهندس كشفي مدير منطقه يك در بازديدي كه به همين منظور از پارك غدير انجام داد عنوان نمود و اظهار داشت با همكاري سازمان پاركها و فضاي سبز و نيز هنرمندان پيكره تراش يزدي ، درختان خشك شده در جاي خود به زيباترين المانهاي شهري تبديل گرديدند . وي اين اقدام نمادين را (( آشتي با طبيعت )) عنوان كرد و افزود همه شهروندان بايد در جهت حفظ و نگهداري پاركها و فضاي سبز موجود نهايت تلاش و همت خود را بكار گيرند تا شاهد شهري سرسبز و آباد با هواي پاكيزه باشيم .

خاطر نشان مي سازد اين طرح از سال گذشته در پارك غدير اجرا شده و مورد استقبال بازديد كنندگان قرار گرفته است .